Design

IMS Laser har mangeårig erfaring med avansert produksjon og stålbearbeiding. Flere av våre eksisterende kunder tar i bruk vår ekspertise for å forbedre, modifisere og forenkle sin produkter slik at de blir mer konkurransedyktige ute i markedet. Vi bruker inventor som tegneprogram, har avanserte CAD-simuleringsmoduler og kan ta i bruk dette for å bistå våre kunder. I tillegg til industrielle produkter så produserer vi og mye basert på etterspørsel fra kunstnere og arkitekter. Enten det dreier seg om enkle laserskjærte prototyper eller over 2 meter høye skulturer til en kunstpark.

Ta kontakt via vårt kontaktskjema, så skal vi hjelpe dere etter beste evne.