Kontaktskjema

Kristoffer Nilsen
Avdelingsleder
+47 37 14 32 11
+47 918 28 179
kni@imstec.no

Tommy Lindhagen
Salgs&Markedssjef
+47 37 14 32 12
+47 93 64 57 57
tli@imstec.no

Sven Even Hansen
Prosjektleder
+47 37 14 32 52
+47 955 52 662
seh@imstec.no

John Ingvar Høgbråt
Prosjektleder
+47 37 14 32 69
jih@imstec.no


IMS Laser
Molandsveien 22
NO-4994 Akland
NORWAY

 +47 37 14 32 00